Testnet Sepolia của Ethereum thành công mô phỏng hard fork Shanghai sắp tới

Hôm nay, testnet Sepolia của Ethereum đã nâng cấp thành công để mô phỏng hard fork Shanghai sắp tới, dự kiến ​​sẽ diễn ra vào tháng 3 trên mainnet của mạng.

Việc triển khai thành công bản nâng cấp “Shapella” trên testnet Sepolia là một bước tiến quan trọng đối với blockchain Ethereum và ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn. Bản nâng cấp này, kết hợp tên của các hard fork Shanghai và Capella sắp tới, giới thiệu các chức năng mới và các thay đổi đối với mạng, bao gồm khả năng trình xác thực rút Ether đã stake (stETH) của họ từ Beacon Chain trở lại layer thực thi.

Trình xác thực cần stake 32 ETH để xác minh giao dịch trên blockchain Ethereum, nhưng với bản nâng cấp Shapella, giờ đây họ có thể rút phần thưởng vượt quá 32 ETH và tiếp tục xác thực hoặc có thể rút tất cả 32 ETH cộng với phần thưởng và ngừng xác thực.

Việc nâng cấp thành công là một dấu hiệu tích cực cho cộng đồng Ethereum, vì nó thể hiện khả năng tiếp tục phát triển và cải thiện không ngừng của mạng. Nó cũng giúp xây dựng niềm tin giữa các nhà đầu tư và các bên liên quan khác, những người đang theo sát sự phát triển của blockchain Ethereum.

terence.eth, nhà nghiên cứu và lập trình code tại Arbitrum, đã thông báo về việc nâng cấp thành công trên Twitter với nội dung “Testnet Sepolia đã nâng cấp thành công lên Shapella!”. Mặc dù có một số trình xác thực Prism ngoại tuyến do phiên bản geth cũ, nhưng chúng dự kiến hoạt động trở lại trong vòng 10 phút sau đó.

Bước tiếp theo trước khi hard fork Shanghai hoạt động trên mainnet sẽ là triển khai bản nâng cấp trên testnet Ethereum Goerli, dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng 3. Điều này sẽ mang đến cho các nhà phát triển và các bên liên quan khác cơ hội thử nghiệm các chức năng và thay đổi mới trước khi chúng chính thức được triển khai trên mainnet.

Nhìn chung, việc triển khai thành công bản nâng cấp Shapella trên testnet Sepolia là một cột mốc quan trọng đối với Ethereum và ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn. Nó cho thấy rằng cộng đồng Ethereum cam kết tiếp tục đổi mới và phát triển, đồng thời sẵn sàng chấp nhận thay đổi để cải thiện khả năng cũng như hiệu suất của mạng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://blogtienao.biz/

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

  • Đây là lý do nâng cấp Shanghai có thể không kích hoạt bán tháo ETH
  • Giảm phát nguồn cung Ethereum đạt kỷ lục mới trước thềm nâng cấp Shanghai

Itadori

Theo AZCoin News

Bạn đang xem : Testnet Sepolia của Ethereum thành công mô phỏng hard fork Shanghai sắp tới tại https://blogtienao.biz/
Cập nhật tin ngày :2023-02-28 09:18:38

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.