‘Ngành blockchain trả lương cao vẫn thiếu nhân lực’

VnExpress

Leader Talks nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình CTO Summit 2022 và Bình chọn lãnh đạo công nghệ trẻ do VnExpress tổ chức. Chương trình dành cho những người đứng đầu về công nghệ trong các tổ chức, doanh nghiệp, dưới 35 tuổi và đã có thành tích nhất định trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ, tìm ra bài toán tăng trưởng bằng công nghệ, mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.