Gần 2 triệu ETH bị đốt kể từ khi mạng Ethereum nâng cấp EIP-1559

Kể từ khi nâng cấp thông qua hard fork London vào ngày 5 tháng 8 năm 2021 và mạng Ethereum thực hiện EIP-1559 (Đề xuất cải tiến Ethereum), cộng đồng đã chứng kiến một phần gas bị đốt trong quá trình giao dịch.

Tại thời điểm viết bài, tốc độ đốt trong 24 giờ trên mạng Ethereum lên đến 2,7 ETH (7.401 đô la) mỗi phút và tổng cộng 1.918.031 ETH (hơn 5,2 tỷ đô la) đã bị đốt cho đến nay.

Nguồn: etherchain.org

EIP-1559 về cơ bản thay đổi thuật toán gắn liền với phí gas trong giao thức và nó đốt phí gas. Những người ủng hộ Ethereum rất hâm mộ ý tưởng này vì nó làm cho Ethereum giảm phát theo thời gian. Khi hard fork London được triển khai, Vitalik Buterin nói rằng EIP-1559 là phần quan trọng nhất của hard fork London.

Phí gas vẫn còn cao, Opensea đốt nhiều Ether nhất

Nhiều tuần sau hard fork London, EIP-1559 dường như không ảnh hưởng đến phí gas cao mà người dùng phải đối mặt khi cố gắng gửi các giao dịch on-chain (Layer-1). Trên thực tế, vào tháng tiếp theo sau bản nâng cấp, phí gas trung bình của Ethereum đã tăng vọt lên 59 đô la cho mỗi giao dịch. Phí gas trung bình để gửi một giao dịch Ethereum hiện tại thấp hơn nhiều, ở mức 0,006 ETH (16,61 đô la) hoặc 31,3 gwei.

Trong khi đó, điểm đốt gas on-chain nhiều nhất là thị trường NFT Opensea. Tại thời điểm viết bài, Opensea đã đốt khoảng 229.916 ETH. Các thực thể đốt ETH lớn sau Opensea bao gồm các giao thức và nền tảng như Uniswap v2, Tether (USDT), Swaprouter 2, Uniswap v3 và Metamask.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://blogtienao.biz/

  • KOL Capo dự đoán sự sụt giảm nghiêm trọng trên BTC và ETH trong thời gian tới
  • Trader chuyên nghiệp đang giảm giá đối với ETH dù đã quay lại $2.800

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook

Bạn đang xem : Gần 2 triệu ETH bị đốt kể từ khi mạng Ethereum nâng cấp EIP-1559 tại https://blogtienao.biz/
Cập nhật tin ngày :2022-02-27 09:12:33

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.