Có bao nhiêu cá voi BTC và ETH ở hiện tại?

Sau sự sụp đổ của FTX, số lượng địa chỉ cá voi bitcoin đạt mức cao nhất trong cả năm là 152.936, với mức tăng 3,8% từ đầu năm đến nay.

Số lượng địa chỉ cá voi bitcoin (BTC) đạt mức cao nhất trong cả năm là 152.936 vào ngày 4 tháng 12, thể hiện mức tăng 5.541 địa chỉ cá voi BTC (+3,8%) từ đầu năm đến nay (YTD). Điều này xảy ra sau sự sụp đổ của FTX, sau khi sàn tạm dừng việc rút tiền của khách hàng vào ngày 8 tháng 11. Mặc dù số lượng địa chỉ cá voi BTC và ETH nhìn chung có xu hướng tăng trong năm nay, nhưng sự sụp đổ tăng đột biến sau FTX có thể phản ánh sự kết hợp về những con cá voi chuyển tiền từ các sàn giao dịch tập trung sang ví cá nhân và đồng thời mua vào để tăng tỷ lệ nắm giữ tiền điện tử của họ.

Các ví được gọi là “cá voi” khi nó có nhiều hơn hoặc bằng 10 BTC (212.820 đô la) hoặc nhiều hơn hoặc bằng 100 ETH (162.600 đô la) tương ứng.

Vào ngày 6 tháng 11, CEO Binance đã tweet “đá đểu” FTT, đánh dấu việc các khách hàng FTX bắt đầu đổ xô rút tiền của họ. Vào thời điểm đó, số lượng địa chỉ cá voi BTC là 150.792 (+2,3% YTD).

Vào thời điểm FTX ngừng rút tiền vào ngày 8 tháng 11, số lượng địa chỉ cá voi BTC đã tăng 420, tương đương tăng 0,3% so với ngày 6 tháng 11, lên 151.212 (+2,6% so với đầu năm).

Kể từ đó, số lượng địa chỉ cá voi BTC đã giảm xuống dưới ngưỡng ngày 8 tháng 11 một lần – vào ngày 10 tháng 11, số lượng địa chỉ cá voi BTC là 150.988, giảm 224 địa chỉ cá voi BTC nhưng vẫn tăng 2,4% so với đầu năm. Sự sụt giảm địa chỉ cá voi này xảy ra khi giá BTC sụt giảm, từ 20.598 đô la xuống mức thấp nhất là 15.742 đô la trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11.

Sau sự sụp đổ của FTX, số lượng địa chỉ cá voi BTC đã chứng kiến mức tăng cao nhất trong ngày (DoD) là 0,2% vào ngày 23 tháng 11, đạt 152.583 (+3,5% so với đầu năm).

Kể từ ngày 4 tháng 12, số lượng địa chỉ cá voi BTC đã tăng 2.144 (+1,4%) kể từ ngày 6 tháng 11 và 1.724 (+1,1%) kể từ ngày 8 tháng 11.

Số lượng địa chỉ cá voi Ethereum tương tự tăng 11,5% để đạt kỷ lục 47.540 vào năm 2022

Số lượng địa chỉ cá voi Ethereum (ETH) đạt mức cao nhất trong cả năm là 47.540 vào ngày 4 tháng 12, thể hiện mức tăng 4.886 địa chỉ cá voi ETH (+11,5%) so với đầu năm. Trong những ngày sụp đổ của FTX, số lượng địa chỉ cá voi ETH đã tăng 2.332 (+5,2%) kể từ ngày 6 tháng 11 và 2.036 (+4,5%) kể từ ngày 8 tháng 11.

Khi FTX bắt đầu sụp đổ vào ngày 6 tháng 11, số lượng địa chỉ cá voi ETH ở mức 45.208 (+6,0% so với đầu năm). 137 địa chỉ cá voi ETH đã được thêm vào ngày 7 tháng 11, tiếp theo là 159 địa chỉ khác vào ngày hôm sau. Đến ngày 8 tháng 11 khi việc rút tiền FTX bị tạm dừng, số lượng địa chỉ cá voi ETH đã tăng tổng cộng 296, tương đương tăng 0,7% kể từ ngày 6 tháng 11, lên 45.504 (+6,7% so với đầu năm).

Trái ngược với sự sụt giảm số lượng địa chỉ cá voi BTC vào ngày 10 tháng 11, số lượng địa chỉ cá voi ETH đã tăng 487 hay 1,1% so với ngày 8 tháng 11, lên 45.991 (+7,8% so với đầu năm).

Số lượng địa chỉ cá voi ETH chứng kiến mức tăng cao nhất trong ngày ​​(DoD) sau sự cố FTX tăng 0,5% vào ngày 13 tháng 11, đạt 46.481 (+9,0% so với đầu năm).

Số lượng địa chỉ cá voi on-chain tăng nhanh hơn ít nhất 4 lần so với mức trung bình hàng năm, sau cuộc khủng hoảng FTX

Số lượng địa chỉ cá voi tăng với tốc độ tương đối nhanh hơn sau sự sụp đổ của FTX so với phần còn lại của năm, đảo ngược xu hướng giảm nhẹ số lượng địa chỉ cá voi kể từ tháng 9. Số lượng địa chỉ cá voi BTC tăng với tốc độ trung bình hàng ngày là 64 địa chỉ mỗi ngày từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12, cao hơn bốn lần so với tốc độ trung bình hàng ngày là 15 địa chỉ mỗi ngày trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 4 tháng 12.

Tương tự, số lượng địa chỉ cá voi ETH tăng với tốc độ trung bình hàng ngày là 75 địa chỉ mỗi ngày trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12, cao hơn năm lần so với tốc độ trung bình hàng ngày là 14 địa chỉ mỗi ngày trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 4 tháng 12 .

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://blogtienao.biz/

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

  • Các công cụ phái sinh Bitcoin, ETH suy yếu báo hiệu điều gì?
  • Staker có thể rút ETH khi nâng cấp Shanghai được triển khai vào tháng 3/2023

Tú Mến

Theo Coingecko

Bạn đang xem : Có bao nhiêu cá voi BTC và ETH ở hiện tại? tại https://blogtienao.biz/
Cập nhật tin ngày :2022-12-10 09:15:06

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.