Buổi tổng duyệt cuối cùng cho nâng cấp Ethereum Shanghai đã diễn ra trên tesnet Goerli

Buổi tổng duyệt cuối cùng cho bản nâng cấp Shanghai sắp tới của Ethereum, được gọi chính xác hơn là “Shapella”, đã diễn ra vào thứ Ba trên tesnet Goerli. Thử nghiệm đã mô phỏng việc rút ETH đã stake, đưa bản nâng cấp rất được mong đợi đến gần hơn với bước cuối cùng: kích hoạt trực tiếp trên mainnet blockchain vào khoảng tháng tới.

Quá trình nâng cấp được kích hoạt vào epoch 162304 lúc 10:26 UTC (17:26 ngày 14/3 theo giờ Việt Nam), tuy nhiên, epoch vẫn chưa được hoàn thiện tại thời điểm viết bài do tỷ lệ tham gia của trình xác thực thấp. Trong điều kiện tham gia bình thường, kỷ nguyên sẽ kết thúc lúc 10:38 UTC (17:38 giờ Việt Nam).

Tỷ lệ tham gia của trình xác thực là 29% tại thời điểm kỷ nguyên được kích hoạt, tỷ lệ này đặc biệt thấp đối với Ethereum. Trong một buổi phát trực tiếp trên YouTube, Ben Edgington, trưởng nhóm sản phẩm tại Teku, một máy khách của Ethereum, đã thừa nhận tỷ lệ tham gia thấp có thể là do các node của trình xác thực không nâng cấp kịp thời cho Goerli fork.

Bản nâng cấp Shanghai sẽ hoàn thành quá trình chuyển đổi hoàn toàn của Ethereum sang mạng PoS bằng cách cuối cùng cho phép trình xác thực rút ETH đã stake của họ cũng như bất kỳ phần thưởng nào kiếm được từ việc thêm hoặc phê duyệt các block vào blockchain. Các khoản tiền này đã bị khóa kể từ tháng 12 năm 2020 khi PoS Beacon Chain của Ethereum đi vào hoạt động.

Các testnet được sử dụng làm nơi thử nghiệm để bắt chước một blockchain chính, cho phép các nhà phát triển vá bất kỳ lỗi nào trước khi bất kỳ nâng cấp nào được triển khai trên mainnet.

Goerli là mạng cuối cùng trong số ba testnet chạy qua mô phỏng như vậy. Thử nghiệm này được mong đợi nhất trong cả ba thử nghiệm vì nó có bộ trình xác thực lớn nhất và bắt chước hoạt động của blockchain Ethereum một cách chặt chẽ nhất. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để các nhà cung cấp staking kiểm tra xem các khoản rút ETH đã stake có được xử lý đúng cách trước khi nâng cấp hoạt động hay không.

Các nhà phát triển Ethereum sẽ họp hai tuần một lần vào thứ Năm để xác định ngày nâng cấp mainnet Shanghai. Trong cuộc gọi hai tuần một lần gần đây nhất, các nhà phát triển Ethereum đã thảo luận về ngày mục tiêu của mainnet vào đầu tháng 4.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://blogtienao.biz/

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

  • Shanghai có thể giúp Ethereum thống trị Layer 1 và mang lại lợi ích cho các giao thức staking thanh khoản
  • Nhà phân tích khẳng định nâng cấp Shanghai của Ethereum sẽ không làm giảm giá ETH

Annie

Theo Coindesk

Bạn đang xem : Buổi tổng duyệt cuối cùng cho nâng cấp Ethereum Shanghai đã diễn ra trên tesnet Goerli tại https://blogtienao.biz/
Cập nhật tin ngày :2023-03-15 09:15:09

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.